Renate Kunst mediator en scheidingsbemiddelaar  

 

Als mediator of scheidingsbemiddelaar begeleid ik u als neutrale, maar wel betrokken derde in uw proces van overleg en onderhandeling. Ik verschaf u juridische informatie om u beiden in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Daarbij heb ik oog voor de sociale en relationele problematiek waarin u verkeert. Een voordeel van mediation is dat u beiden achter uw gezamenlijke besluiten staat en dat niet een rechter bepaalt wat wel of niet kan en mag na de scheiding. U leert minder met elkaar te strijden door beter met elkaar te communiceren. Dit komt niet alleen u en uw partner ten goede maar zeker de kinderen. Die hebben immers niet om de scheiding gevraagd. De gesprekken vinden in de regel persoonlijk met elkaar plaats op mijn kantoor in Zuidlaren. Tijdens covid of om andere redenen wordt er ook wel digitaal met elkaar in mediation gesproken.

 

Welke zaken worden zoal opgelost? 

 • Hoe verdeelt u de zorg en opvoeding voor de kinderen en de kosten van de kinderen?
 • Hoe maakt u afspraken over de verdeling van de vakanties met de kinderen?
 • Hoe verdeelt u de studiekosten van de kinderen?
 • Wat gebeurt er met de kinderen als een van beiden komt te overlijden?
 • Waar gaat wie wonen?
 • Hoe ziet uw inkomenspositie er uit na de scheiding?
 • Hoeveel jaar moet ik alimentatie betalen?
 • Hoe wordt de boedel en het vermogen verdeeld?
 • Kan het bedrijf voortgezet worden?
 • Hoe staat het met uw pensioenrechten?
 • Wat gebeurt er als in de toekomst uw omstandigheden wijzigen?

Heeft u de afspraken goed doorgesproken dan leg ik de afspraken helder vast in een echtscheidingsconvenant dat u beiden ondertekent. Dit wordt met een gemeenschappelijk verzoek door mij ingediend bij de rechtbank.  De rechtbank kan kinderen horen van 12 jaar en ouder. Kinderen zijn niet verplicht te komen. Na de beschikking van de rechtbank zorg ik voor de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand en voor de afwikkeling van de andere punten zoals de pensioenverevening.