Renate Kunst is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Daarvoor volg ik de ontwikkelingen op de voet en kunt u bij mij terecht. Ik maak regelmatig vaststellingsovereenkomsten. Ook voor de werknemer treed ik actief en zo nodig bij de Kantonrechter op als het loon niet (op tijd ) wordt uitbetaald of iemand zonder opgave van redenen wordt ontslagen.

De kosten van mijn bijstand worden meestal door de werkgever vergoed als er een vaststellingsovereenkomst wordt overeengekomen.

In arbeidsgeschillen bestaat tegenwoordig regelmatig recht op een vergoeding door een rechtsbijstandverzekeraar. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan heeft u het recht om zelf een advocaat te kiezen. Dit wordt ook wel ‘vrije advocaatkeuze’ genoemd.

Ik kan u bijstaan als uw rechtsbijstandsverzekeraar de afhandeling van het geschil vergoedt. U kunt dan aan uw verzekeraar verzoeken uw zaak aan ons uit te besteden. Voor vergoeding van kosten voor mediation eisen verzekeraars vaak dat mediators vFAS- of MFN-gecertificeerd zijn. Ook in dat geval voldoe ik aan deze voorwaarden.